HJERTEFRED

Alle har vi mistet noen som har stått oss nær. Kjent på sorgen og savnet etter en vi elsker. Alle opplever vi sorgen forskjellig, men likevel binder de vonde følelsene oss sammen i et nært fellesskap.

Gjennom Hjertefred ønsker vi å snakke om døden og det vonde, hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, feire kjærligheten og livsgleden. Hjertefred handler om å ta bedre vare på oss selv og hverandre.

OM HJERTEFRED

Kunstneren Björg Thorhallsdottir ble enke i en alder av 30 år. Hun opplevde å miste sitt livs store kjærlighet og far til hennes barn Tolli, – ektemannen Eric Scott. Da Eric døde i 2005, oppstod sorgen – savnet og tomrommet. Alt hun aldri hadde kunnet forestille seg, følelser hun ikke kunne unnslippe. Men med hans død ble det også skapt et bånd til andre som kjente savn, andre som kjente sorgen som hun bar med seg.