Kontakt

STØTTE OSS?

Landsforeningen HJERTEFRED er en non-profit forening. Arrangementet er gratis, artister og hjelpere stiller alle opp uten honorar. Men vi har store utgifter til lyd, lys, scene og dekor. I tillegg er vi en organisasjon i stor vekst, da vi ser at vi møter et behov i befolkningen. Dersom du ønsker å gi din støtte er vi veldig takknemlige for det!

Kontonummer: 1503 17 57727
Hjertefreds org nr: 993460400