FRIVILLIG

Ønsker du å arrangere Hjertefred på hjemstedet ditt?
Ta kontakt med landsforeningen for Hjertefred som vil hjelpe deg å komme i gang.
Kontaktperson Thrude J. Leirvik leirvikconsulting@gmail.com

Hjertefred er en veldedig organisasjon der alle deltar på frivillig basis.
Ønsker du å bidra enten som frivillig, elle med økonomisk støtte, ta gjerne kontakt.

Landsforeningen HJERTEFRED er en non-profit forening. Arrangementet er gratis, artister og hjelpere stiller alle opp uten honorar. Men vi har store utgifter til lyd, lys, scene og dekor. I tillegg er vi en organisasjon i stor vekst, da vi ser at vi møter et behov i befolkningen. Dersom du ønsker å gi din støtte er vi veldig takknemlige for det!

Kontonummer: 1503 17 57727
Hjertefreds org nr: 993460400